Vervangend vervoer

Wanneer u de auto bij Autoschade Bergschenhoek laat repareren, dan kunt u altijd rekenen op vervangend vervoer. Het vervangend vervoer is tijdens schadereparatie voor u kosteloos. Ingeval van een verhaalbare schade, verhalen wij de kosten van de vervangende auto op de tegenpartij.

Onze huurauto’s zijn milieuvriendelijk, zo werken wij ook mee aan een beter milieu.

In die gevallen dat u géén gebruik wenst te maken van vervangend vervoer, heeft Autoschade Bergschenhoek verschillende alternatieven voor u.

In plaats van een vervangende auto kunt u kiezen voor:

·       Gratis reparatie deukje (Uitdeuken Zonder Spuiten)

·       Thuisbrenservice

·       Airport service ( alleen Rotterdam The Hague Airport)

·       Leenfiets